Trafolu tesislerde Orta gerilim hücreleri ve Trafo montajları, teknik şartnamelere ve yürürlükte olan kurum yönetmeliklerine uygun bir şekilde tesis edilmektedir.